Ein bit av historia - leidangsnaust på Veøya / A Piece of History - Viking boathouses at Veøya | Xbox One

Ein bit av historia - leidangsnaust på Veøya / A Piece of History - Viking boathouses at Veøya
Xbox One

Leidangsnausta på Veøya omkring år 1000 e.Kr.

Korleis kan det ha vore i Møre og Romsdal i vikingtida og i mellomalderen? Korleis såg husa, reiskapen og landskapet ut? Ved å kombinere kulturhistorisk forsking med nye digitale verktøy vil prosjektet Ein bit av historia utforske dei nye moglegheitene som har opna seg for å formidle historie og kulturarv.

Her kan du utforske korleis ein liten del av Veøya utanfor Molde kan ha sett ut omkring år 1000 e.Kr. Du kan laste det ned og utforske slik ein gjer i dataspel. Denne opplevinga er eit pilotprosjekt som i liten skala viser korleis digital formidling av Møre og Romsdals viking- og mellomalderhistorie kan gjerast.

Sjå https://tidvis.no/bitavhistoria for meir.