Pilih Sahaja
Nintendo 3DS

A game  for  Malay language learners to pick up Malay proverbs.

Ini adalah sebuah buku permainan untuk pelajar Bahasa Melayu belajar tentang peribahasa.